دانلود Esplanade Market Solutions
EUR/USD1.10250 / 1.10225
GBP/USD1.24041 / 1.23970
USD/JPY107.698 / 107.673
AUD/USD0.61215 / 0.61186
USD/CAD1.40873 / 1.40834
NZD/USD0.59443 / 0.59397
EUR/CHF1.06040 / 1.05989
EUR/GBP0.88930 / 0.88871
EUR/JPY118.737 / 118.702
GBP/JPY133.585 / 133.499
GBP/CHF1.19291 / 1.19211
XAG/USD13.965 / 13.921
USD/CHF0.96182 / 0.96144

Open a demo account and get real trading experience

افتتاح حساب
Narrow spread تجارت در بهترین سرعت عمل با بهترین سرعت عمل تجارت کنید narrow در اسپردهای استراتژی های تجاری خود را قبل از کار با حساب واقع امتحان کنید ،فلزات پربها ، نفت در گوشی های هوشمند ، تبلت یا کامپیوتر شخصی .СFDتجارت در بازار فورکس ،