دانلود Esplanade Market Solutions
EUR/USD1.18615 / 1.18588
GBP/USD1.30470 / 1.30441
USD/JPY104.730 / 104.703
AUD/USD0.71390 / 0.71359
USD/CAD1.31270 / 1.31240
NZD/USD0.66908 / 0.66879
EUR/CHF1.07271 / 1.07203
EUR/GBP0.90946 / 0.90885
EUR/JPY124.227 / 124.165
GBP/JPY136.641 / 136.567
GBP/CHF1.18000 / 1.17904
XAG/USD24.642 / 24.582
XAU/EUR1603.90 / 1603.57
USD/CHF0.90430 / 0.90401

Open a demo account and get real trading experience

افتتاح حساب
Narrow spread تجارت در بهترین سرعت عمل با بهترین سرعت عمل تجارت کنید narrow در اسپردهای استراتژی های تجاری خود را قبل از کار با حساب واقع امتحان کنید ،فلزات پربها ، نفت در گوشی های هوشمند ، تبلت یا کامپیوتر شخصی .СFDتجارت در بازار فورکس ،