دانلود Esplanade Market Solutions
EUR/USD1.13374 / 1.13350
GBP/USD1.25950 / 1.25919
USD/JPY109.181 / 109.157
AUD/USD0.69508 / 0.69484
USD/CAD1.35005 / 1.34978
NZD/USD0.64727 / 0.64700
EUR/CHF1.08376 / 1.08340
EUR/GBP0.90034 / 0.89995
EUR/JPY123.774 / 123.742
GBP/JPY137.508 / 137.462
GBP/CHF1.20401 / 1.20361
XAG/USD17.710 / 17.682
XAU/EUR1508.32 / 1506.74
USD/CHF0.95599 / 0.95574

Open a demo account and get real trading experience

افتتاح حساب
Narrow spread تجارت در بهترین سرعت عمل با بهترین سرعت عمل تجارت کنید narrow در اسپردهای استراتژی های تجاری خود را قبل از کار با حساب واقع امتحان کنید ،فلزات پربها ، نفت در گوشی های هوشمند ، تبلت یا کامپیوتر شخصی .СFDتجارت در بازار فورکس ،