دانلود Esplanade Market Solutions
EUR/USD1.10906 / 1.10890
GBP/USD1.30119 / 1.30092
USD/JPY110.178 / 110.161
AUD/USD0.68730 / 0.68710
USD/CAD1.30713 / 1.30694
NZD/USD0.66118 / 0.66094
EUR/CHF1.07330 / 1.07308
EUR/GBP0.85249 / 0.85221
EUR/JPY122.189 / 122.159
GBP/JPY143.346 / 143.325
GBP/CHF1.25933 / 1.25881
XAG/USD18.035 / 18.016
USD/CHF0.96781 / 0.96763

Open a demo account and get real trading experience

افتتاح حساب
Narrow spread تجارت در بهترین سرعت عمل با بهترین سرعت عمل تجارت کنید narrow در اسپردهای استراتژی های تجاری خود را قبل از کار با حساب واقع امتحان کنید ،فلزات پربها ، نفت در گوشی های هوشمند ، تبلت یا کامپیوتر شخصی .СFDتجارت در بازار فورکس ،