دانلود Esplanade Market Solutions
EUR/USD1.17695 / 1.17671
GBP/USD1.30673 / 1.30643
USD/JPY106.110 / 106.085
AUD/USD0.71256 / 0.71232
USD/CAD1.33863 / 1.33839
NZD/USD0.66131 / 0.66105
EUR/CHF1.08058 / 1.08021
EUR/GBP0.90087 / 0.90051
EUR/JPY124.876 / 124.843
GBP/JPY138.647 / 138.603
GBP/CHF1.19972 / 1.19924
XAG/USD24.367 / 24.340
XAU/EUR1679.21 / 1678.12
USD/CHF0.91819 / 0.91791

Open a demo account and get real trading experience

افتتاح حساب
Narrow spread تجارت در بهترین سرعت عمل با بهترین سرعت عمل تجارت کنید narrow در اسپردهای استراتژی های تجاری خود را قبل از کار با حساب واقع امتحان کنید ،فلزات پربها ، نفت در گوشی های هوشمند ، تبلت یا کامپیوتر شخصی .СFDتجارت در بازار فورکس ،