دانلود Esplanade Market Solutions
EUR/USD1.08489 / 1.08465
GBP/USD1.29595 / 1.29561
USD/JPY111.588 / 111.561
AUD/USD0.66282 / 0.66254
USD/CAD1.32261 / 1.32231
NZD/USD0.63539 / 0.63503
EUR/CHF1.06143 / 1.06099
EUR/GBP0.83741 / 0.83697
EUR/JPY121.068 / 121.022
GBP/JPY144.604 / 144.546
GBP/CHF1.26793 / 1.26727
XAG/USD18.511 / 18.483
USD/CHF0.97836 / 0.97811

Open a demo account and get real trading experience

افتتاح حساب
Narrow spread تجارت در بهترین سرعت عمل با بهترین سرعت عمل تجارت کنید narrow در اسپردهای استراتژی های تجاری خود را قبل از کار با حساب واقع امتحان کنید ،فلزات پربها ، نفت در گوشی های هوشمند ، تبلت یا کامپیوتر شخصی .СFDتجارت در بازار فورکس ،