دانلود Esplanade Market Solutions
EUR/USD1.20869 / 1.20844
GBP/USD1.35957 / 1.35929
USD/JPY103.828 / 103.804
AUD/USD0.77172 / 0.77148
USD/CAD1.27233 / 1.27209
NZD/USD0.71487 / 0.71459
EUR/CHF1.07631 / 1.07597
EUR/GBP0.88923 / 0.88887
EUR/JPY125.487 / 125.454
GBP/JPY141.153 / 141.110
GBP/CHF1.21070 / 1.21021
XAG/USD24.802 / 24.781
XAU/EUR1516.30 / 1515.64
USD/CHF0.89053 / 0.89028

Open a demo account and get real trading experience

افتتاح حساب
Narrow spread تجارت در بهترین سرعت عمل با بهترین سرعت عمل تجارت کنید narrow در اسپردهای استراتژی های تجاری خود را قبل از کار با حساب واقع امتحان کنید ،فلزات پربها ، نفت در گوشی های هوشمند ، تبلت یا کامپیوتر شخصی .СFDتجارت در بازار فورکس ،