دانلود Esplanade Market Solutions
EUR/USD1.10162 / 1.10149
GBP/USD1.28512 / 1.28487
USD/JPY109.072 / 109.056
AUD/USD0.68445 / 0.68430
USD/CAD1.32461 / 1.32439
NZD/USD0.64017 / 0.63998
EUR/CHF1.09175 / 1.09151
EUR/GBP0.85736 / 0.85715
EUR/JPY120.151 / 120.131
GBP/JPY140.163 / 140.129
GBP/CHF1.27360 / 1.27322
XAG/USD16.875 / 16.868
USD/CHF0.99109 / 0.99091
  • 18/12/2018
    Dear Clients! We sincerely congratulate you with the upcoming Christmas and New Year. We wish you happiness and prosperity! Invite you to ...
  • 07/06/2017
    Dear Clients, We should inform you that from June 12, 2017, trading conditions will be changed. In particular, there will be changes with the order ...
  • 16/12/2016
    Dear customers! We would like to inform you that 20.12.2016 will release an updated version of your personal account. In this regard, at the release ...

Open a demo account and get real trading experience

افتتاح حساب
Narrow spread تجارت در بهترین سرعت عمل با بهترین سرعت عمل تجارت کنید narrow در اسپردهای استراتژی های تجاری خود را قبل از کار با حساب واقع امتحان کنید ،فلزات پربها ، نفت در گوشی های هوشمند ، تبلت یا کامپیوتر شخصی .СFDتجارت در بازار فورکس ،